Realizacja zamówień

Po złożeniu zamówienia, system sklepu generuje do klienta, drogą mailową, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Jest to jednoznaczne z informacją, że zamówienie zostało prawidłowo złożone.  
Po weryfikacji zamówienia, jeżeli zamówiony produkt znajduje się w magazynie, następuje etap jego realizacji, tj przygotowanie do wysyłki i wysyłka. Po przekazaniu przesyłki kurierowi, klient zostaje o tym fakcie poinformowany telefonicznie bądź drogą mailową, wraz z informacją zawierającą nr listu przewozowego.
W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie sklepu, z Klientem niezwłocznie kontaktuje się nasz sprzedawca, informując o braku możliwości realizacji zamówienia, zgodnie z informacją zawartą na karcie produktu. Do decyzji klienta należy sposób dalszej realizacji zamówienia - częściowa realizacja, wydłużenia okresu oczekiwania czy anulowanie całości zamówienia.
W przypadku dłuższego oczekiwania na zamówione produkty, istnieje możliwość tylko częściowej zapłaty za zamówione produkty. Pzostałą część klient może uregulować trzy dni przed realizacją zamówienia.